วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

แทมมี่ชนะเชาท์ขาด